Disclaimer

disclaimer-kim-jans-de-bruijni-ndjoy-n'djoy-voor-hulp-aan-honden-en-hun-baasjes-omgeving-cuijk

Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Wij hebben uiterste zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, maar kunnen u niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. N’Djoy en Kim de Bruijni aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

N’Djoy en Kim de Bruijni aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag, behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder onze voorafgaande toestemming.